5 juil. 2020
Licence: L#202060 Status: Not Ready

Exposition Nationale Inscription à l'Exposition

Organisateur: KUF
Région: NATIONAL SHOW - KAZ-010
Lieu: Kazakhstan, Karaganda
E-mail: murlyka-kz@mail.ru
Juge: Nina Grinakovskaya
Téléphone: -
Certificat: One Judgement (5 Jul 2020)
Information

Exposition